Τα μουσικά δείγματα και οι παρτιτούρες προσφέρονται από αυτό το μπλογκ
σε όσους ενδιαφέρονται να τα μελετήσουν. Για κάθε άλλη χρήση παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου .
ΑΠΟΗΧΟΙ της ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (I)

17 δημοτικά τραγούδια από το Τσαρικλή (περιοχή Νίγδης, Καππαδοκία) που συνέλεξε και μελέτησε ο Θανάσης Παπανικολάου, κατέγραψε και ανέστησε ο Γιώργος Χατζημιχελάκης.
CD παραγωγής Συλλόγων Καππαδοκώντο φωτογραφικό υλικό, οι παρτιτούρες και τα κείμενα του cd σε pdf

1.α. Άη Σάββας / καταγραφή

1.β. Άη Σάββας / αναστατική εκτέλεση

2.α. Ανταβάλ / καταγραφή

2.β. Ανταβάλ /αναστατική εκτέλεση

3.α. Ενταλή / καταγραφή

3.β. Ενταλή / αναστατική εκτέλεση

4.α. Ιτσινέ-ιτσινέ / καταγραφή

4.β. Ιτσινέ-ιτσινέ / αναστατική εκτέλεση

5.α. Αγάμ Ιστανμπολντά / καταγραφή

5.β. Αγάμ Ιστανμπολντά / αναστατική εκτέλεση

6.α. Τυρλύ τσιτσεκλέρ / καταγραφή

6.β.Τυρλύ τσιτσεκλέρ / αναστατική εκτέλεση

7.α. Εντερισί Λειλί / καταγραφή

7.β. Εντερισί Λειλί / αναστατική εκτέλεση

8. Μπαγλά μπαμπά / αναστατική εκτέλεση

9.α. Τζιεριμίν κιοσεσί / καταγραφή

9.β. Τζιεριμίν κιοσεσί / αναστατική εκτέλεση

10.α. Αλλή γεμενίμ / καταγραφή

10.β. Αλλή γεμενίμ / αναστατική εκτέλεση

11.α. Γαμπά μπουλούτ / καταγραφή

11.β. Γαμπά μπουλούτ / αναστατική εκτέλεση

12.α. Νεννιλέιμ / καταγραφή

12.β. Νεννιλέιμ / αναστατική εκτέλεση

13.α. Σενέμ / καταγραφή

13.β. Σενέμ / αναστατική εκτέλεση

14.α. Εντερισί φιτιλλί / καταγραφή

14.β. Εντερισί φιτιλλί / αναστατική εκτέλεση

15.α. Τσερκέζ γηζή / καταγραφή

15.β. Τσερκέζ γηζή / αναστατική εκτέλεση

16.α. Σανά γιαν'ντήμ / καταγραφή

16.β. Σανά γιαν'ντήμ / αναστατική εκτέλεση

17.α. Γόνιαλη / καταγραφή

17.β. Γόνιαλη / αναστατική εκτέλεση