Τα μουσικά δείγματα και οι παρτιτούρες προσφέρονται από αυτό το μπλογκ
σε όσους ενδιαφέρονται να τα μελετήσουν. Για κάθε άλλη χρήση παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου .

97. ΣΜΙΚΡΟΝ

για όμποε
2008

επίσης, σε μεταγραφή για κουιντέτο ξυλίνων πνευστών


παρτιτούρα (όμποε σόλο)

demo με VST oboe