Τα μουσικά δείγματα και οι παρτιτούρες προσφέρονται από αυτό το μπλογκ
σε όσους ενδιαφέρονται να τα μελετήσουν. Για κάθε άλλη χρήση παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου .

177. Το πιο γλυκό ψωμί

α) για πιάνο
β) για ηλεκτρονικά όργανα
2015

μουσικό παραμυθόδραμα